Proposta gràfica per als programes de mobilitat internacional 2011-12 de la Generalitat de Catalunya

 

 

Foto © Jordi Fosch